Samtaleterapeutiske tjenester

Velkommen til løsningsorienterte samtaler og veiledning.

Samtaleterapeutiske tjenester

Individualterapi

Psykolog kan bistå personer med endringsprosesser i de fleste livssituasjoner. Psykolog kan bistå i selvutvikling, krisehåndtering
eller behandling av psykiske plager.
Bestill time

Parterapi

Mange par ønsker hjelp med kommunikasjon og konflikthåndtering,
og opplever at veiledning med en objektiv og erfaren terapeut kan gjøre en forskjell. Vi har mange års erfaring og gode verktøy til å forbedre
kommunikasjonen i relasjoner. 
Bestill time

Familieterapi

Familieterapeuten kan i et fellesskap
med familien veilede og finne løsninger i hvordan bryte ut av onde sirkler, dvs. gi rom og muligheter til å snu det negative kommunikasjons-mønstre familien har vært i over kortere eller lengre tid. Terapeuten har lang erfaring og god kompetanse innenfor familieterapi.
Bestill time

Ungdomssamtaler

Akkurat som vi får en halsinfeksjon, kan vi få vondt i psyken, og behøve å bli tatt vare på. En støttesamtale - /terapitime skjer med en erfaren terapeut som er der for å lytte til deg. Ikke vær redd for at du ikke husker eller at du ikke vet hvordan du skal begynne å samtale. Dette kan vi - og vi hjelper deg i gang.
Bestill time

Eksamensangst

Eksamensangst er en stressreaksjon som ofte oppstår når man skal
bedømmes av andre. Vårt mål er å gjøre deg bevisst på din reaksjon, og gi deg noen konkrete teknikker, som kan hjelpe deg med å ta kontroll over reaksjonen/angsten.
Bestill time
Bestill time

Kognitiv terapi

Kognitiv terapi er en strukturert, kortvarig nåtidsorientert terapi, som sikter på å løse de aktuelle problemer. Hensiktenmed denne terapiformen er å hjelpe personen med å endre uhensiktsmessige tankemønster og uhensiktsmessig atferd. 

Sorgsamtaler

Sorg er en naturlig følelsesmessig reaksjon, men kan ta energi og gi smerte. Hos oss for du støttesamtaler og veiledning som kan hjelpe
deg å bearbeide sorgen over tapet ditt.
BESTILL DIN TIME
HOS INTERACTA
Bestill time

© 2017, Interacta. All Rights Reserved.